KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALE MED GEOFYSIK

Når vi klimatilpasser, er LAR ofte en del af løsningen. Men inden vi kommer for langt i planlægningen, er det vigtigt at få kortlagt potentialet for nedsivning. Vi har fået lov til at dele præsentationerne fra et gå-hjem-møde om anvendelsen af geofysik i forbindelse med planlægning af LAR. Mødet var arrangeret af ATV Jord & Grundvand > og blev holdt på DTU i april 2017.

Traditionelle boringer og nedsivningstests har en vigtig rolle i kortlægningen af nedsivningspotentialet, men boringer giver kun oplysninger om deres nærmeste omgivelser, og feltundersøgelserne kan være dyre. Geofysisk kortlægning kan bidrage med fladedækkende oplysninger om jordbundsforholdene, og det er ofte væsentligt billigere end en kortlægning med boringer alene.

Er der tale om lidt større arealer, og er der store lokale variationer i jordbunden, kan det ofte betale sig at kombinere boringer og geofysisk kortlægning. De fem oplæg nedenfor giver med konkrete eksempler et billede af, hvordan geofysik kan indgå i kortlægning af nedsivningspotentialet med henblik på planlægning af LAR-løsninger. De fem oplægsholdere lagde alle vægt på, at geofysiske undersøgelser altid skal kombineres med andre kortlægningsmetoder, men at de kan være med til at give et bedre og/eller billigere grundlag for planlægningen.

Geofysisk kortlægning i forbindelse med udarbejdelse af afvandingsstrategi inden for udviklingsområder v/ Peter Thomsen, Ramboll >
Eksempler: Afvandingsplan for Taphede, Viborg Komune og Marselisborg Hospital, Region Midtjylland.

Anvendelse af georadar til LAR v/Ole Frits Nielsen, COWI >
Eksempel: Kortlægning af nedsivningspotentiale ved Solrød Strand.

Geoteknisk zonering i Vinge v/Frank Andreasen, Radarteknik >
Eksempel: Byudviklingsområdet Vinge ved Frederikssund.

Forbedring af den hydrauliske ydeevne af LAR-anlæg i moræneler v/Knud Erik Klint, GEO >
Eksempel: Kortlægning ved Pillemark – Samsø.

Geofysikske forundersøgelser ifm. LAR v/Thue Weel Jensen, ALECTIA >
Eksempel: LAR-pilotområde i Skibhuskvarteret i Odense.