KLIMATILPASNING PÅ VEJE

Vejarealer er ofte i spil, når der skal klimatilpasses. Vand, der falder på vejen skal håndteres, og i nogle tilfælde bruges vejene også til afledning, forsinkelse og eventuelt nedsivning af vand fra andre arealer. Vi samler her nogle værktøjer til arbejdet med klimatilpasning på veje.

Procesplan for klimatilpasning på veje

I vejprojekter er der mange aktører i spil. Ofte står vandselskabet som projektejer, kommunens miljø- og klimateam står for implementeringen i forhold til klimatilpasningsplanen, vej- og trafikafdelingen har ansvar for fremkommelighed, trafiksikkerhed og lovlighed af projektet, planfolk og grøn myndighed har vigtige roller i at definere byrum og betingelser for de grønne anlæg – og driften bliver måske glemt, indtil de en dag skal overtage anlægget.

Task Forcen har i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Novafos udarbejdet en procesplan for vejprojekter, hvor alle de forskellige fagligheder kommer i spil. Hen oversigten som pdf her > eller hent oversigten i Word-format >. Så kan I selv arbejde videre og tilpasse den til jeres egen organisation.

Vejen til klimatilpasning

Samarbejdet om klimatilpasning på veje bliver ofte kompliceret af, at de vigtigste hensyn på vejene i vejmyndighedens optik er fremkommelighed og trafiksikkerhed. Vejene har allerede flere andre funktioner, især ligger mange ledninger af forskellig art i vejen. Håndtering af vand kan komme på tværs af andre hensyn, og derfor oplever vi ofte modstand hos vejfolkene, når vi kommer med et klimatilpasningsprojekt.

I forbindelse med et konkret projekt i Gladsaxe har Task Forcen fået udarbejdet hæftet “Vejen til klimatilpasning”, som på en enkelt og humoristisk måde giver et indblik i de mange hensyn, vi kan støde ind i, når klimatilpasning skal ske på vejen. Hæftet kan downloades her, og findes tillige på trykt form. Gladsaxe Kommune har bidraget på indholdssiden, og Forsikring & Pension har betalt for tegninger, layout og tryk.

Hent “Vejen til klimatilpasning” her (pdf, 10 mb) > eller få det i trykt form hos Task Force.

Vis vejen frem

Kommuner og forsyninger er godt i gang med at gennemføre klimatilpasning, og ofte spiller vejene en central rolle. Udfordringerne er mange, men det er løsningerne også. Tit er det en hjælp at se, hvordan andre har grebet opgaven an. Den regionale Task Force for klimatilpasning har opleveten stor efterspørgsel på at høre om og ikke mindst se konkrete vejprojekter, og derfor arrangerede vi i august 2017 “Vis vejen frem” i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere.

Vejbede, kreative grøfter og bassiner, “omvendte bump”, irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger, der blev præsenteret rundt om i hovedstadsregionen.

Til arrangementet fik vi udarbejdet et flot katalog med beskrivelser og billeder af anlæggene. Alle vejene er åbne og kan ses året rundt, så du kan bruge kataloget til at planlægge en tur rundt i regionen for at kigge på veje – eller brug det som inspiration og til at vise til kolleger, politikere og borgere, når du har brug for eksempler på, hvordan klimatilpasning på veje ser ud i virkeligheden.

Hent kataloget Vis vejen frem (pdf, 2 mb) > eller få det i trykt form hos Task Force.

Hvad er der plads til i vejprofilet?

Streetmix er et simpelt og intuitivt værktøj, som kan bruges til at planlægge og visualisere vejens tværprofil. Find og prøv værktøjet her >