VEJVISER TIL JURA OG ØKONOMI

Hvor finder jeg svar på spørgsmål om jura og økonomi? På denne side viser vi vej til de relevante steder i dokumenterne, hvor du kan finde svar på spørgsmålene om finansiering og regler for klimatilpasningsprojekter.

Det er hensigten at opdatere siden løbende, efterhånden som der kommer ny lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger.

Har du ubesvarede spørgsmål om jura og økonomi, så skriv til Michael Øllgaard >

KLIKOVAND har samlet en oversigt med eksempler på, hvordan projekter er finansieret. Alle eksemplerne er hentet på klimatilpasning.dk. Find oversigten her >
Forsyningen kan få tillæg til driftsomkostningerne og skal i den forbindelse oplyse den del af projektets levetid, hvor det er aftalt, at forsyningen betaler til driften af projektet.

Spørgsmålet er især relevant for projekter efter medfinansieringsreglerne. Det behandles i Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter, side 6 (hent pdf her >):

  • I kan aftale med projektejer, at I står for driften. Aftaler I det, vil jeres udgifter forbundet her-med anses for at være en del af jeres hovedvirksomhed (obs præciseret i den nye vejledning marts 2017).

KLIKOVAND har samlet en oversigt med eksempler på, hvordan projekter er finansieret – herunder, hvor der foreligger oplysninger om det, om finansiering af driften. Alle eksemplerne er hentet på klimatilpasning.dk. Find oversigten her >

Spørgsmålet er desuden behandlet flere steder i KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål (pdf) > – brug evt. søgefunktionen og søg på drift.

Veje har tit en stor rolle i klimatilpasningsprojekter, men jura og økonomi i den forbindelse er kompliceret. Det er ofte konkrete forhold, der afgør, hvilke muligheder der er, og derfor kan vi kun opfordre til, at man undersøger forholdene til bunds på forhånd og inddrager juridisk ekspertise, hvis man er i tvivl om noget.

  • HOFOR har hos HORTEN fået udarbejdet et notat om inddragelse af veje i klimaprojekter (pdf) >. Notatet behandler tre typer af projekter: Et traditionelt spildevandsprojekt, et medfinansieringsprojekt og et såkaldt kvalitetsprojekt.
  • KLIKOVANDs notat om juridiske hovedspørgsmål behandler i kapitel 7.1 reguleringen af ændrede vejprofiler, kantsten eller andre barrierer på vejen til omdirigering af regnvand. Find notatet her >

Se også Tips og tjeklister >, hvor der er et punkt om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i praksis.