Juridisk bistand til et komplekst projekt

I forbindelse med planlægningen af den nye bydel Favrholm, som Hillerød Kommune planlægger, skal der tages højde for øget nedbør i fremtiden. Vandløbene nedstrøms er hydraulisk belastede, og der er stort set ikke potentiale for nedsivning i området, hvilket betyder at alt vand skal håndteres lokalt. Øget befæstelse vil alt andet lige øge risikoen for nedstrøms oversvømmelser, og kommunen ønsker at afklare, hvilket ansvar man kan pådrage sig i forbindelse med planlægningen af det nye område. Derfor har de med støtte fra Task Forcen fået udarbejdet et juridisk notat.

Find notat om kommunalt ansvar for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse her >

Task Forcen bistod Hillerød Kommune da de satte Favrholm-projektet i søen. Læs mere om det her >.

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Hillerød Kommune

Leverance: Juridisk notat. Horten advokatpartnerselskab. August 2017