Få nyheder om KLIKOVANDs projekter og arrangementer direkte i din indbakke hver måned. Skriv dig op til vores nyhedsbrev her:

TASK FORCE

>TASK FORCE

DEN REGIONALE TASK FORCE FOR KLIMATILPASNING

Formålet med den regionale Task Force for klimatilpasning er at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet.

Den regionale Task Force for klimatilpasning er

    • et rejsehold, som understøtter kommuner, vandselskaber og regionens hospitaler med at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af klimatilpasningsprojekter,
    • et videnscenter, der dels skaber det regionale overblik og samler og formidler viden, og
    • en platform for igangsættelse af innovations- og demo-projekter.

Hvad gør Task Forcen?

Task Forcen har til opgave at samle aktører på tværs om større tværkommunale blå-grønne løsninger med udgangspunkt i vandets opland og fokus på green spot. Task Forcen skal også identificere barrierer i de enkelte kommuner og vandselskaber og medvirke til at løse dem. Task Forcen samler aktører om udarbejdelse af forprojekter til nye anlæg med udgangspunkt i generiske problemstillinger og de kommunale klimatilpasningsplaner.

Medlemmer af KLIKOVAND kan kontakte Task Forcen og få hjælp til aktuelle projekter – enten i form af procesbistand fra Task Force eller med hjælp fra eksterne rådgivere. Vi prioriterer opgaverne løbende, jf. Task Forcens strategi.

Læs mere om, hvad Task Forcen tilbyder >

Her er vi i gang

Task Forcen har siden foråret 2016 taget kontakt til alle kommuner, vandselskaber og hospitaler i KLIKOVAND samarbejdet for at skabe et samlet overblik over status for klimatilpasning i Region Hovedstaden. På den baggrund har vi udvalgt en række projekter, hvor vi går ind med procesbistand og forprojekter – se mere her >.

Task Force projekter

Task Forcen hjælper kommuner, forsyninger og regionens hospitaler med at komme fra plan til handling i klimatilpasning. Her kan du læse om de projekter, vi har været engageret i >.

Logbog

I forår og sommer 2016 har Task Forcen besøgt de fleste kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen for at få et billede af status og udfordringer, og for at høre om erfaringerne. Find et kort resumé af hvert møde i vores logbog >.

Kommunestatus

Task Force har fået opdateret det regionale kort over status for klimatilpasning i 2016. Find kortet sammen med tidligere kort under punktet kommunestatus >. Se også vores oversigtsartikel, Klimatilpasning i hovedstadsregionen – status og udfordringer > fra 2016

BOOK ET MØDE

Vil I gerne have besøg af den regionale Task Force for klimatilpasning? Find vores kontaktoplysninger her >, eller send en mail til  Jens > eller  Signe >

NYHEDER

Se nyheder om Task Force her:

Kommune, inviter din grundejerforening til workshop i klimatilpasning

Der er stort potentiale for klimatilpasning på private grunde, men det er ofte en stor udfordring for grundejerforeninger at komme [...]

27. juni 2018|

Task Forcen søsætter innovationsprojekt: Augmented Reality som visuelt dialogværktøj

For at gøre dialogen med borgerne om klimatilpasningsløsninger lettere, har Task Forcen sat gang i udvikling af et visuelt dialogværktøj [...]

4. maj 2018|

Go’ jul til alle

KLIKOVAND ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi håber, at 2018 bliver lige så spændende og udbytterigt [...]

20. december 2017|

Klimatilpasning i planlægningen, opsamling på temaeftermiddag 8. november 2017

Over 50 deltog i KLIKOVANDs temaeftermiddag om krav til klimatilpasning i planlægningen. Med en række oplæg og åben debat forsøgte vi [...]

22. november 2017|