Fokusmøde med Københavns Kommune, 13. juni 2016

Kontaktperson i Københavns Kommune: Jan Rasmussen

Skybrudplanen som rygraden i alt arbejde

I Københavns Kommune er det formelt besluttet og meldt ud, at skybrudsplanen skal være det koordinerende indsats for arbejdet på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er sat ambitiøse mål for at klimatilpasse og skybrudssikre kommunen, og der arbejdes på fuld tryk med at få projekterne eksekveret. Kommunen har fået anlagt flere projekter og har dermed fået erfaringer på alle områder – lige fra plan til driftsdelen. Det har givet både gode og dårlige erfaringer, men hvor de dårlige erfaringer ofte er dem, man lærer mest af – og som kommunen gerne vil videregive, så andre også kan lære af dem.

Koordinering og samarbejde på tværs er essentielt

Det er vigtigt med koordinering i kommunen, både for at få et hydraulisk sammenspil mellem de mange projekter, men i høj grad for at få en by, der hænger sammen og tilpasses til byens forandring. Skybrudsplanen er med til at give en prioritering af projektrækkefølgen, men når projekterne er så store og komplekse, er kommunen nødt til at arbejde med nogle styringsredskaber.

Samarbejde på tværs er helt nødvendigt for at finde de gode løsninger. Kommunen oplever, at driftsafdelingen i deres arbejde mange gange finder på gode løsninger til at håndtere problemerne ”ude i den virkelige verden”. Derfor arbejder kommunen på at holde regelmæssige møder, hvor ideerne til løsninger bliver opsamlet og delt på tværs. Kommunen ønsker grønne løsninger, og det kræver, at driften er robust, hvis de grønne elementer skal holde længere end én planperiode.

En stor kommune har også udfordringer

Vidensdeling på tværs er en udfordring, når kommunen er så stor. Målet er, at alle sagsbehandlere har et indblik i målsætningerne og principperne i klimatilpasningsplan og skybrudsplan, så de kan indarbejde de relevante krav i deres arbejde. Klimatilpasningsteamet arbejder derfor på at indsamle viden, dokumenter m.v. på en central platform, så alle afdelinger bruger samme grundlag for deres arbejde og inddrages hensigtsmæssigt. Et fælles grundlag gør det dog ikke i sig selv – klimatilpasningsteamet har også en formidlingsopgave i at øge kendskabet til skybrudsplanen – både internt på alle niveauer og i forhold til borgerne.

Rollen som projektejer er en vanskelig opgave for kommunen, når det handler om at drive projekterne gennem alle faserne, helt fra plan til drift. Kommunen oplever blandt andet, at det kan være svært at få skabt synergieffekter, når tidsplanerne for projektets elementer er forskellige. Når både antal og størrelse af projekterne er store, giver det også ressourcemæssige udfordringer. Derfor efterspørger kommunen mere vidensdeling på tværs af kommunerne –om, hvad der virker eller ikke virker og udvikling af koncepter til blandt andet interessentinddragelse.