Fokusmøde med Høje-Taastrup Kommune, 11. januar 2017

Kontaktperson i Høje-Taastrup Kommune: Kristine Thorsen

Selsmosen har vist vejen

Allerede i 2007 oplevede Høje-Taastrup Kommune oversvømmelser i Taastrup By. Det blev anledningen til at udvide regnvandsbassinet i Selsmosen, som blev udviklet til en blå og grøn aktivitetspark. Projektet var i 2009 et af de første blå/grønne klimatilpasningsprojekter og er blevet vist frem til mange interesserede som eksempel på, hvordan regnvandshåndtering og merværdi kan gå hånd i hånd.

Strategi for regnvand skal sættes i værk

Som opfølgning på klimatilpasningsplanen har kommunen udarbejdet en strategi for regnvand, som skal fremme den lokale håndtering af regnvand som ressource. Strategien skal nu anvendes ved bl.a. byudviklingsprojekter, nybygning og ombygning af kommunale institutioner, veje m.v. Desuden skal strategien omsættes til projekter, blandt andet i det fælleskloakerede område centralt i Taastrup.

Højtstående grundvand er en udfordring

Høje-Taastrup Kommune ligger i et område, hvor der i mange år har været indvundet store mængder grundvand til vandforsyning. De seneste årtier er vandindvindingen reduceret, og giver nu flere steder i kommunen problemer med højt grundvand. Her skaber det øget risiko for oversvømmelser, særligt i forbindelse med koblede regn. Kommunen søger at nyttiggøre de store mængder vand via et pilotprojekt, hvor der etableres en varmepumpe og samtidig holdes borgernes kældre tørre.

Udvikling af byen

Høje-Taastrup C er et stort byudviklingsprojekt, som i de kommende år skal skabe sammenhæng, fortætning, tryghed og kvalitet i området mellem Høje-Taastrup station og City2. Et grønt bånd med vand er et centralt element i planerne, som også indtænker lokal håndtering af regnvand i det omfang, det er muligt. En af udfordringerne i den forbindelse er at etablere en organisering, som sikrer drift og vedligeholdelse af de grønne og blå elementer i byrummet.