Fokusmøde med Furesø Kommune og Furesø-Egedal Forsyning, 27. april 2016

Kontaktperson i Furesø Kommune: Andreas Herfelt

God plan og koordinering

Kommunens klimatilpasningsplan har 11 indsatsområder, og der er nedsat en tværgående gruppe, som står for gennemførelsen af klimatilpasningsplanen. Samarbejdet mellem forvaltning og forsyning fungerer godt og har gode traditioner. Arbejdet med klimatilpasning styres af klimatilpasningsplanen, og der gennemføres ikke meget uden for denne ramme.

Klimatilpasning på vej i flere områder

Efter at have været i kontakt med samtlige virksomheder i det ene af to højest prioriterede områder i klimatilpasningsplanen, har vist sig, at der ikke forekommer problemer i det omfang, modelberegningen viser. De oversvømmelser, der har været, skyldtes ødelagte kloakledninger eller defekte pumper. Man er derfor gået videre til Søndersøvej/Søndergårdsvej-kvarteret. I flere andre områder, Farum Erhvervsområde, Farum Kulturhus/Farum Bytorv og Walgerholm i Jonstrup, er kommunen i gang med at kvalificere datagrundlaget for klimatilpasning.

LAR-løsninger ved Furesø

Projektet i Søndersøkvarteret består af flere delprojekter, som er under projektering og gennemføres i 2017. Kvarteret er fælleskloakeret med et overbelastet spildevandsbassin, og der er brug for at afkoble regnvand. Der arbejdes hovedsagelig med LAR, både for vejvand og for private. Vandkvalitet er en udfordring, når det gælder vejvand, både i forhold til Søndersø, som er meget ren, og af hensyn til drikkevandsboringer langs søen.

Oplysning til borgere om LAR

Forsyningen har anskaffet telte og en udstilling om LAR for private, men da denne aktivitet ifølge Forsyningssekretariatet skal regnes som drift, er det vanskeligt at finansiere oplysningsarbejdet. Det kan være muligt at bruge faciliteterne i et samarbejde med kommunen om oplysning for borgere. Det er i øvrigt erfaringen, at der er stor forskel fra det ene område til det andet på, hvor interesserede grundejerne er i at lave LAR.

Politisk interesse og aktiv gartnerafdeling

Forvaltningen oplever stor interesse for klimatilpasning, både hos politikere og i ledelsen. Et projekt med regnhave ved kulturhuset Galaksen i Værløse har fået stor opmærksomhed. Kommunens gartnerafdeling er meget aktive og engagerede i at skabe løsninger – også når det gælder alternative tømidler.