Fokusmøde med Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning, 2. maj 2016

Kontaktperson i Fredensborg Kommune: Karen Tommerup

Usserød Å og Kokkedal

Fredensborg Kommune samarbejder med Hørsholm og Rudersdal om tværkommunale løsninger ift. klimatilpasning og forebyggelse af oversvømmelser langs Usserød Å, hvor der blandt andet er etableret et dobbeltprofil, alarmsystem og udarbejdet fælles beredskabsplaner (http://www.usseroed-aa.dk/).

Klimatilpasning Kokkedal, Danmarks største klimatilpasningsprojekt, (http://www.klimatilpasningkokkedal.dk/) har givet fælles erfaringer og viser, hvordan klimatilpasning, byfornyelse og rekreative oplevelser kan gå hånd i hånd. Projektet forventes færdigt september 2017.

Blå gruppe og faste koordineringsmøder

Der er etableret en “blå gruppe” på tværs af kommunens forvaltninger og forsyningen, som mødes en eller to gange om året for at koordinere arbejdet med klimatilpasning. Desuden har Team Vand og Natur i det første år haft meget fokus på at internt at udbrede viden om klimatilpasning, bl.a. gennem besøg i andre afdelinger og workshops. Erfaringerne og det gode samarbejde betyder, at der er stor opbakning til arbejdet med klimatilpasning, og alle dele af forvaltningen er gode til at tænke klimatilpasning ind i deres projekter og tænke i synergier.

Der er også etableret en mindre klimatilpasningsgruppe, hvor kommunen og forsyningen samarbejder og mødes fast hver anden måned om arbejdet med at realisere Fredensborg Kommunes klimatilpasningsplan. Arbejdet går ikke strengt efter den fastlagte prioritering, men tager også hensyn til, hvor der i øvrigt er aktiviteter og projekter.

Politikere og borgere er med

Politikerne i Fredensborg Kommune støtter op om arbejdet med klimatilpasning, ikke mindst omkring Usserød Å, hvor der har været store problemer. Endvidere er der fokus på en ny kystplan, der også tager hensyn til kommunens forpligtelser i forhold til kystsikring.

Tiden er den største udfordring

Det gode samarbejde på tværs af kommunen og forsyningen er en stor fordel, når klimatilpasning skal realiseres. Den største udfordring er, for kommunens medarbejdere at få tid til at sætte projekter i gang og følge op på dem, når man samtidig skal passe mange andre myndighedsopgaver.