Fokusmøde med Albertslund Kommune og HOFOR, 13. maj 2016

Kontaktperson i Albertslund Kommune: Anne Adamsen

Albertslund løser de største problemer først

Albertslund Kommune ligger hovedsagelig opstrøms og har ikke store problemer med oversvømmelser. De største problemer har været knyttet til Albertslund Centrum, hvor et igangværende projekt i Kanalen og Kongsholmparken afhjælper disse problemer af. Projektet gennemføres i samarbejde med HOFOR.

Meget samarbejde på tværs af kommunegrænser

Kommunen samarbejder med Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup Kommuner om Store Vejleå, hvor et stort klimatilpasningsprojekt med magasineringsvolumen er i gang. Kommunen deltager også i samarbejdet mellem 10 kommuner om Harrestrup Å. Vestegnens kommuner har i kraft af forskellige samarbejder en tæt kontakt til nabokommunerne, der giver gode muligheder for samarbejder.

Stærk tradition for borgerinddragelse

Der er stærke traditioner for at inddrage borgerne – blandt andet findes en brugergruppe med repræsentanter for alle boligområder, som har til formål at samarbejde med forvaltningen på forsyningsområdet (Se: http://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/brugergruppen/).

Politikerne er med, og forvaltningen samarbejder

Det er en fordel, at forvaltningen i en lille kommune som Albertslund ikke er større, end at sagsbehandlere kender hinanden på tværs af fagområder. Klimatilpasning bliver i høj grad “blot” set som én blandt mange opgaver i forvaltningen. Der er desuden opbakning fra politikerne, som ser alle sager og interesserer sig for klimatilpasning.