KLIKOVANDs historie

Idéen til KLIKOVAND stammer fra Region Hovedstadens erhvervskonference i 2008. I projektmodningsfasen frem til 2012 blev der identificeret fire områder, som skulle være de bærende elementer for projektet. Derfor blev der oprettet de fire spor: jura, kommunikation, beslutningsstøtte og kompetenceløft. De fire spor arbejde alle med løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl. Sporene er senere blevet omdefineret til fokusområder, der i stor grad lapper ind over hinanden. Se mere om de fire fokusområder her >

Ud over at imødekomme regionens opdrag var KLIKOVAND med til at sikre, at alle kommuner kom i mål med første generations klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013, og dermed levede op til lovgivningen.

Efter endt projektperiode ved udgangen af 2014 besluttede forretningsudvalget at fortsætte projektet KLIKOVAND med en 100% egenfinansiering. Målet var at arbejde videre med KLIKOVAND i de fire fagspor samt fokusere på innovationsprojekter, som KLIKOVAND kunne løbe i gang og på sigt opnå ekstern finansiering til.

I perioden 2014-2015 arbejdede KLIKOVAND med en række innovationsprojekter, blandt andet KLIMATEKTET sammen med Forsikring & Pension, Living Lab med Gate 21 og Task Force med Region Hovedstaden.

I 2016 blev KLIKOVAND udvidet med Den regionale Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe kommuner, forsyninger og hospitaler videre fra plan til handling. Se mere om Task Force her >

Primo 2017 besluttede KLIKOVANDs forretningsudvalg at udvide arbejdsområde fra vand fra oven til også at omhandle vand nedefra og kystbeskyttelse. Baggrunde for denne udvidelse af arbejdsområdet skyldes, at vi måtte  konstatere, at vi ikke kunne se isoleret på problemet med vand fra oven, men skulle se på hele vandkredsløbet.