Få nyheder om KLIKOVANDs projekter og arrangementer direkte i din indbakke hver måned. Skriv dig op til vores nyhedsbrev her:

Følgegruppe for Task Force

>>>Følgegruppe for Task Force

FØLGEGRUPPE TIL DEN REGIONALE TASK FORCE FOR KLIMATILPASNING

Følgegruppen for Task Force har en rådgivende rolle og skal være med til at sætte retning for en overordret prioritering af Task Forcens indsats. Endvidere skal gruppen sikre koordinering og sammenhæng til andre aktiviteter og tiltag på klimatilpasningsområdet.

Følgegruppens formål er at bidrage til, at Task Forcens ressourcer og midler bliver anvendt der, hvor det skaber mest værdi og gør størst forskel i et samfundsmæssigt perspektiv. Der vil være særligt fokus på blå/grønne løsninger, samarbejde på tværs af kommunegrænser og infrastrukturelle enheder og funktioner.

Følgegruppen skal bidrage til, at Task Forcen indsats er strategisk for at opnå størst effekt for de afsatte midler.
Se følgegruppens kommissorium her (pdf) >

Følgegruppens medlemmer er:

Kristine Vik Kleffel , Region Hovedstaden
Carsten Nystrup, KLIKOVANDs forretningsudvalg, DANVA
Katrine Rafn, Naturstyrelsen
Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen
Martin Bruun-Houmølle, Forsyningssekretariatet
Birgitte Hofmann, Aalborg Universitet
Lulu Charlotte H. Jacobsen, Københavns Universitet
Iben Frøkjær, DTU
Anne Thorup Eriksen, Regnvandsforum
Ulrik Hindsberg, Vand i Byer
Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension
Henning Lübcke, Danske Kloakmestre
Kim Tang, Danske Anlægsgartnere
Kasper Dam Mikkelsen, CLEAN
Lone Kelstrup, Gate 21

Følgegruppen mødes en til to gange om året.

Se nyheder om følgegruppen her.

Task Forcen er klar med en skarp handlingsplan for 2016

Task Forcen har nu identificeret tretten indsatser, som vil blive prioriteret i 2016. De er udvalgt fra en lang liste [...]

20. september 2016|

Helikopterperspektiv til Task Forcen

KLIKOVAND og Task Forcen har nu fået etableret en følgegruppe, som skal være med til at sikre retningen for en [...]

23. juni 2016|