PROCESSER – BESLUTNINGSSTØTTE

Projektleder: Nina Caspersen >


Vision

Hovedstadsregionens kommuner og vandselskaber skal klimatilpasse helhedsorienteret, effektivt og økonomiske på et veloplyst grundlag af viden, erfaring og værktøjer stillet til rådighed af KLIKOVAND.

Mission

KLIKOVAND Processer vil udbrede kendskabet til de værktøjer, der er udviklet i forbindelse med KLIKOVAND.
Desuden vil vi udvikle de eksisterende værktøjer, herunder kortet med risikoområder, være fødselshjælper i forbindelse med tværkommunale klimatilpasningsprojekter og hjælpe kommuner og vandselskaber til at bruge naturen til afledning af regnvand

Strategi

  • Det gør vi ved aktivt at opsøge ønsker og behov i kommuner og forsyninger og at afholde workshops med fokus på anvendelse af værktøjer.
  • Samarbejde med de øvrige områder i KLIKOVAND: Jura, Kommunikation og Kompetencer, er en naturlig del af vores aktiviteter.