Kompetencer

Projektleder: Ivar Felsager Rosendal >


Formålet med kompetenceløftsporet er at

 • skabe et overblik over kompetencebehov hos medarbejdere i kommuner, forsyningsselskaber og politikere.
 • skabe mulighed for kompetenceløft af kommunale medarbejdere.
 • arrangere temadage og/eller kursusdage.
 • involvere andre faggrupper end dem, der traditionelt arbejder med vand – få planlæggere, byggesagsbehandlere, arkitekter og vejingeniører med på banen.

 

KLIKOVAND Kompetencer skal

 • være det forum man henvender sig til for at få et sikkert fagligt fundament og minimere usikkerhederne i arbejdet med klimatilpasning.
 • være kendt for at kunne opfylde kompetenceønsker hos kommune og vandselskab
 • være kendt for at lave relevante og efterspurgte arrangementer på niveau med andre store netværk eller kursusudbydere

Mission

 • At levere kompetenceudvikling inden for alle genrer, der giver mening i det arbejde kommuner og vandselskaber udfører i forbindelse med klimatilpasning

Det gør vi ved

 • aktivt at opsøge ønsker og behov i kommuner og forsyninger i forbindelse med egne eller andres arrangementer
 • at være i stand til at imødekomme akutte behov for ny viden
 • at samarbejde med Jura, Kommunikation og Processer