KOMMUNIKATION

Projektleder: Marie-Louise Sune Andersen >


Vision

Hovedstadsregionens kommuner og vandselskaber skal klimatilpasse helhedsorienteret, effektivt og økonomisk på et veloplyst grundlag af viden, erfaring og værktøjer stillet til rådighed af KLIKOVAND.

Mission

Kommunikation vil bidrage til at Hovedstadsregionens kommuner og forsyningsselskaber bliver dygtigere og mere kompetente til at kommunikere med borgere og virksomheder.

Strategi

Den viden og erfaring der indsamles, stilles til rådighed, og de værktøjer der udvikles, vil ske med udgangspunkt i de konkrete behov og muligheder hos Hovedstadsregionens kommuner og forsyningsselskaber. Formidlingen vil ske i form af møder, kampagner, workshops og ved direkte dialog

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien fra januar 2016 beskriver, hvad KLIKOVAND vil sige til hvem, og hvordan vi vil sige det. I bilag findes en oversigt over kommunikationskanaler og målgrupper.

Hent KLIKOVANDs kommunikationsstrategi her (pdf) >