Få nyheder om KLIKOVANDs projekter og arrangementer direkte i din indbakke hver måned. Skriv dig op til vores nyhedsbrev her:

Kommunikations aktiviteter

>Kommunikations aktiviteter

Invitation til workshop om dialogværktøj med fokus på merværdi

KLIKOVAND og Orbicon har udviklet et evalueringsværktøj, så det bliver mere enkelt og ligetil at vurdere merværdien i klimatilpasningsprojekter. Værktøjet kan bruges i forskellige sammenhænge, men vi har især fået tilbagemeldinger om, at det vil være værdifuldt i forbindelse med dialog. Den 4. april 2018 holder KLIKOVAND en workshop, hvor du bliver guidet gennem evalueringsmodellen og vil få lejlighed til at afprøve værktøjet på en case. Program for formiddagen: 9.00 – 9.15    Velkommen [...]

By | 26. februar 2018|Arrangementer, Kommunikations aktiviteter, Kompetencer, Nyheder, Processer, Processers aktiviteter|Kommentarer lukket til Invitation til workshop om dialogværktøj med fokus på merværdi

KLIKOVAND byder på et væld af aktiviteter i 2018

I KLIKOVAND arbejder vi hele tiden på at vores aktiviteter afspejler jeres ønsker og behov for kompetenceopbygning og erfaringsudveksling. Vi håber derfor, at vores mange spændende aktiviteter her i 2018 rammer ind i emner, I gerne vil vide mere om eller have mulighed for at diskutere med andre. Årets aktiviteter omfatter blandt andet emner som cost benefit analyser, merværdi og en innovationscamp. Alle aktiviteterne vil I kunne finde i vores [...]

By | 16. januar 2018|Arrangementer, Juras aktiviteter, Kommunikations aktiviteter, Kompetencers aktiviteter, Nyheder, Processers aktiviteter, Strategi for kompetenceløft|Kommentarer lukket til KLIKOVAND byder på et væld af aktiviteter i 2018

Se et innovativt vejprojekt i Rødovre

Vis vejen frem 24. august: I Rødovre har planerne om renovering af en villavej givet anledning til, at der også blev gennemført skybrudssikring. Projektet kunne samtidig give bedre trafiksikkerhed på vejen, der fungerer som lokal fordelingsvej og har skabt en grøn og attraktiv vej. Her er det ene fortov er blevet erstattet med en bred, grøn, nedsænket grøft, som modtager vand fra det tilhørende vej- og fortovsareal. Fortovet i modsat [...]

By | 16. august 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se et innovativt vejprojekt i Rødovre

Rudersdal viser grøn klimatilpasning på veje i Trørød

Vis vejen frem 24. august: Ved du heller ikke hvad Irish Crossing eller konkave bump er? Så kom til Trørød og hør Rudersdal Kommune fortælle om løsningerne. Der er også blevet anlagt flere end 17 regnbede, hvoraf driften på nogle af bedene foretages af borgerne. Projektet med klimatilpasning på to veje i Trørød blev sat i gang for at reducere overløb til Maglemoserenden, hvilket det opfylder til fulde. Borgerne blev [...]

By | 9. august 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Rudersdal viser grøn klimatilpasning på veje i Trørød

Klimalaboratoriet viser forskellige løsninger frem i Taastrup

Vis vejen frem 24. august: På dagen bliver der mulighed for at se klimaflisen, permeabel belægning, vejbede osv. og for at få svar på spørgsmål om valg af løsninger. Klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut holder åbent under hele arrangementet og fortæller om forskellige tekniske løsningsmuligheder på vejarealer. Klimatilpasningslaboratoriet (Rørcentrets forsøgshal) optimerer, tester og dokumenterer nye og eksisterende klimatilpasnings- og afløbsprodukter i fuld skala. Kommuner og forsyninger kan henvende sig til klimatilpasningslaboratoriet [...]

By | 2. august 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Klimalaboratoriet viser forskellige løsninger frem i Taastrup

Se Danmarks første klimavej – Helenevej på Frederiksberg

Vis vejen frem 24. august: Ny vejbelægning på Helenevej sikrer vejen og kvarterets kældre mod skybrud. Vejbelægningen er permeabel, så den fungerer som en si, og er samtidig en flot løsning til mindre veje. Løsningen reducerede omkostningerne væsentligt i forhold til anlæg af ny og større kloak. På Helenevej er asfalten fjernet, og der er lagt betonsten. Under stenene er der et gruslag med en porevolumen på 30 %. Under [...]

By | 21. juli 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se Danmarks første klimavej – Helenevej på Frederiksberg

Se vejvandsløsning med rensning og kontrolprogram i Dyssegård

Vis vejen frem 24. august: En lille vej langs vandløbet Søborghusrenden fik ny afvandingsløsning, da vejen skulle retableres efter et gravearbejde. Vandet ledes gennem filtermuld ned til vandløbet, og vandkvaliteten moniteres til brug for design af tilsvarende løsninger andre steder. Kom og se, hvordan en forholdsvis enkel afvandingsløsning kan give stor effekt. Gentofte Kommune har stillet krav om et prøvetagningsprogram, der har foretaget analyser siden 2014 og kan fortælle dig [...]

By | 14. juli 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se vejvandsløsning med rensning og kontrolprogram i Dyssegård

Se grønne regnvandsløsninger på Baunebakken i Hvidovre

Vis vejen frem 24. august: Som erstatning for et dyrt regnvandsbassin til aflastning af Harrestrup Å har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. De grønne elementer er tilpasset bebyggelsen i samarbejde med beboerne. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken og ledes nu til små regnbede med unikke udtryk. Vandet ledes videre via dræn til enten tunnelfaskiner eller til blandt andet legeplads, som omdannet i [...]

By | 7. juli 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se grønne regnvandsløsninger på Baunebakken i Hvidovre

Oplev byrum og skybrudsprojekt på Sankt Annæ plads i København

Vis vejen frem 24. august: Renoveringen af Skt. Annæ Plads havde til formål at skabe bedre rammer for bylivet, men samtidig blev der skabt mulighed for opmagasinering og afledning af vand svarende til en 100 års regnhændelse. Et kompliceret projekt i tæt by har skabt et byrum i høj kvalitet, skybrudssikring og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Kom og se, hvordan skybrudsvand kan håndteres i tæt bebyggelse. HOFOR og [...]

By | 30. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Oplev byrum og skybrudsprojekt på Sankt Annæ plads i København

Mød borgere, der selv har taget initiativ til klimatilpasning på Amager

Vis vejen frem 24. august: En klimagruppe under grundejerforeningen GF Øresund tog initiativ til at integrere klimatilpasning, da vejene alligevel skulle renoveres med ny asfalt. Resultatet er nye, spændende byrum, som har 100 % opbakning fra grundejerne. Kom og hør om en helt unik proces, hvor klimatilpasningsprojektet er født, styret og gennemført af borgere. Grundejerne vil fortælle om de muligheder og udfordringer, de har mødt på deres vej og hvorfor [...]

By | 23. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Samarbejde og kommunikation, Task Force|Kommentarer lukket til Mød borgere, der selv har taget initiativ til klimatilpasning på Amager