KURSER, TEMADAGE OG ANDRE ARRANGEMENTER

KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning
DatoTitelUdbyder
9. januar 2019Samskabelse i et grønt perspektiv
Samskabelse er at skabe noget nyt sammen på tværs af organisationer og mellem organisationer og borgere. På dette modul lærer du at udvikle, planlægge, koordinere og lede samskabelsesprocesser og borgerinddragelse i den grønne sektor.
Københavns Universitet, Parkdiplom-uddannelsen
15. januar 2019Gå hjem-møde ved udgivelsen af håndbogen 'Borgere i beredskabet'
Oversvømmelser skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark og i mange
andre lande. Det øger behovet for, at samfundet og den enkelte husstand bliver bedre
til at håndtere oversvømmelser fra både skybrud og stormflod.
Vi vil her præsentere håndbogens vigtigste pointer og derefter lægge op til diskussion.
Vand i byer og Københavns Professionshøjskole
16. januar 2019

Taastrup
Netværk om ny anvisning om højtstående grundvand
Højtstående grundvand er et stigende problem i en lang række af landets kommuner. Men hvor stort er problemet, og hvad kan man gøre ved det? For at få overblik over udfordringerne og mulighederne knyttet til højtstående grundvand og grundvandskontrol etableres der nu et netværk for kommuner og forsyninger.
Orbicon
23. januar 2019

Århus
Netværk om ny anvisning om højtstående grundvand
Højtstående grundvand er et stigende problem i en lang række af landets kommuner. Men hvor stort er problemet, og hvad kan man gøre ved det? For at få overblik over udfordringerne og mulighederne knyttet til højtstående grundvand og grundvandskontrol etableres der nu et netværk for kommuner og forsyninger.
Orbicon
31. januar 2019Politikerseminar om klimatilpasning i kommunerne
KLIKOVAND klæder politikerne på til at tackle de udfordringer klimaforandringerne giver de danske kommuner og regioner.
KLIKOVAND, CALL, Vand i byer, Forsikring & Pension, Region Hovedstaden
26. februar 2019Naturbeskyttelsesloven i praksis
Lær at inddrage og anvende naturbeskyttelsesloven i dit arbejde.
Københavns Universitet, Parkdiplom-uddannelsen
6. marts 2019Bytræer; projektering og etablering
Bliv klogere på vækstbetingelser, sortiment og plejeplan for bytræer i etableringsfasen.
Københavns Universitet, Parkdiplom-uddannelsen
7. marts

Frederiksberg
Byen og havet
Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske såvel som økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil.
Dansk Byplanlaboratorium, Center for Strategisk Byforskning, AAU, Arkitektskolen Århus og Københavns Universitet
20. maj-13. juni 2019
Taastrup
Klimatilpasningsuddannelse
Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt.
Teknologisk Institut, Rørcentret
28. august-26. september 2019
Århus
Klimatilpasningsuddannelse
Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt.
Teknologisk Institut, Rørcentret
22. oktober-13. november 2019
Taastrup
Klimatilpasningsuddannelse
Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt.
Teknologisk Institut, Rørcentret
Ad hocKystbeskyttelse
Vi dykker ned i de aktuelle forvaltningsmæssige udfordringer ved vore kystnære områder. Hvilke rettigheder og pligter har kommunen og de kystnære borgere? Vi ser også på at alle vil bygge tæt på/ved vandet, klimaændringernes betydning, skal der kystbeskyttes overalt og hvordan, og hvordan er det med økonomi og tilskud til kystbeskyttelse?
Ferskvandscentret
Har du rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt Jens Stærdahl her >