JURA OG ØKONOMI

Klimatilpasning byder på mange juridiske og økonomiske spørgsmål. KLIKOVAND undersøger lovgivningen og bidrager til at afklare de juridiske og økonomiske rammer for klimatilpasning. Har du spørgsmål om jura, så kontakt Michael Øllgaard her >

Finansieringsmodeller

Hvem skal betale for klimatilpasningsprojekterne? Eller måske nærmere – hvem kan, og hvem må betale for hvad?

Spørgsmålet om finansiering bliver ved med at vende tilbage i kommuner og forsyninger. KLIKOVAND giver et overblik over finansieringsmodellerne her >

KLIKOVAND har desuden set nærmere på de mange cases, som findes på klimatilpasning.dk og giver et overblik over finansieringsmodeller i projekterne, herunder hvem der har ansvaret for driften. Se oversigten her >


Forsyningssekretariatets afgørelser om medfinansiering i 2014 og 2015

Forsyningssekretariatets godkendelse er afgørende for, om klimatilpasningsprojekter kan medfinansieres. Der ligger 41 afgørelser fra 2013 og 2014 om medfinansiering i budgetårene 2014 og 2015 – dem har KLIKOVANDs juraspor fået gennemgået og stillet op i et overskueligt skema, lige til at søge i. Gennemgangen er foretaget af miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab.
Læs mere her >
Hent pdf-fil her >

På klimatilpasning.dk kan du finde links til afgørelserne for 2014 her > og for 2015 her > og for 2016 (som ikke er med i oversigten) her >


Notat om medfinansiering

Frederikssund Forsyning har i 2014 fået udarbejdet et juridisk notat om medfinansiering af et projekt i vejareal. Notatet berører også problemstillinger om udtræden af kloakfællesskabet og forholdet til spildevandsplanen. Notatet er udarbejdet af Advokatfirmaet Energi & Miljø.
Se notatet her (pdf) >


CASE: Oversvømmelse i Gammelby – erstatningsansvar ved oversvømmelse

Den fiktive case handler om erstatningskrav i forbindelse med en oversvømmelse af en ejendom i Gammelby. Casen er udarbejdet af advokat Pia Lisbeth Nielsen fra MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab for KLIKOVAND.
Hent pdf-fil her >


CASE: Klimatilpasning i et naturområde – ekspropriation og medfinansiering

Casen behandler klimatilpasning og ekspropriation. Et dæmningsbyggeri skal mindske gennemstrømningen i et underdimensioneret å-forløb gennem en by ved kraftig regn og skybrud. Kan Kommunen ekspropriere, når de ønsker at gennemføre byggeriet af dæmningen, og under hvilke betingelser kan Vandselskabet medfinansiere anlægget? Casen er udarbejdet af miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab.
Hent pdf-fil her >


CASE: Regnvand fra nyt boligområde – hvad siger loven?

Gammelby Forsyning A/S har fået en afklaring af, hvad deres pligter er, når de vil lede regnvand fra et nyt boligområde til det eksisterende kloaksystem i et område af Lilleby, der ligger tæt på en skovsø. Hent hele casen som pdf-fil her>.


Vejviser til jura og økonomi 

Hvor finder jeg svar på spørgsmål om jura og økonomi? KLIKOVAND vil gerne hjælpe med at skabe overblik, så på denne side viser vi vej til de relevante steder i dokumenterne, hvor du kan finde svar på spørgsmålene om finansiering og regler for klimatilpasningsprojekter.

Vi opdaterer siden løbende, efterhånden som der kommer ny lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger.

Klik her for at vinde vejviser til jura og økonomi >


Svar på juridiske hovedspørgsmål

Jurasporet har med afsæt i de identificerende juridiske udfordringer på området for spildevandshåndtering relateret til klimatilpasning udarbejdet et dokument med bud på praktiske løsninger. Dokumentet har vi valgt at omtale som KLIKOVANDs svar på juridiske hovedspørgsmål. Udarbejdet i samarbejde med miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab, udgivet december 2014.
Hent pdf-fil her >


KLIKOVAND undersøger kendelser fra landvæsenskommissionerne

Klimatilpasningsprojekter støder til tider på et stykke retslig Danmarkshistorie, nemlig de mange kendelser fra landvæsenskommissioner over det ganske land. Men hvad er rækkevidden af sådan én? Kan kommunalbestyrelsen ophæve den, og hvad skal den erstattes med? Hvordan er forholdet til spildevandsplanen? Svarene finder du i notatet her, som er udarbejdet af miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen.
Hent pdf-fil her >


Notat om inddragelse af veje i klimaprojekter

HOFOR har hos HORTEN fået udarbejdet et juridisk notat om mulighederne for at inddrage veje, cykelstier, rabatter mv. som skybrudsveje. Notatet kommer blandt andet ind på ejerskab, omkostningsfordeling, drift og brug af de etablerede anlæg.
Se notatet her (pdf) >


Op og ned på den ny Vandsektorlov

Den nye vandsektorlov trådte i kraft 1. marts 2016. KLIKOVAND har set nærmere på, hvad der står i loven, og hvad det betyder for klimatilpasningsprojekterne.
Læs mere her >


Eksterne links

Overblik over lovgivning og planer (klimatilpasning.dk) >

Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter >

Forsyningssekretariatets spørgsmål og svar om klimatilpasningsprojekter >

Naturstyrelsens vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (pdf) >

Støttemuligheder: Tilskud til klimatilpasningsprojekter (klimatilpasning.dk) >

Lovgivning, planlægning og tilladelser (LAR i Danmark) >