TASK FORCE PROJEKTER

Task Forcen hjælper kommuner, forsyninger og regionens hospitaler med at komme fra plan til handling i klimatilpasning. Læs her om de projekter, som vi har været engageret i.

Fredensborg Kommune og Forsyning: Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet (2016-2017)

Ved store nedbørshændelser er kapaciteten presset i den nederste del af Nive Å, hvor Usserød Å også bidrager med vand. Et forprojekt har vist, at det ikke kan betale sig at tilbageholde vand længere oppe i systemet for at undgå oversvømmelser, da problemet kan løses enklere og bedre med små diger. Projektet belyser samtidig oversvømmelsesrisici ved stormflod og behov for sikring af rensningsanlægget.

Læs mere om projektet og se resultaterne her >

Helsingør Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af Svingelport (2016)

Et areal centralt i Helsingør, tæt på havnen og banen, skal byudvikles, og klimatilpasning skal tænkes ind fra starten. Der skal blandt andet tages hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger og jordforurening. I løbet af en kort afklaringsfase blev opgaven defineret, og kommune og forsyning løser den selv.

Hillerød Kommune og Forsyning: Favrholm – nyt regionshospital og byudvikling (2016)

Region Hovedstadens nye hospital i Nordsjælland er placeret i Favrholm i den sydlige udkant af Hillerød, hvor en helt ny bydel skabes i et naturskønt område med nem adgang fra store indfaldsveje og en helt ny S-togsstation. Håndteringen af regnvand i området byder imidlertid på vanskelige udfordringer, som Task Forcen har hjulpet med at sætte fokus på.

Læs om Favrholm her >

Nordkystens Fremtid – samarbejde om kystbeskyttelse (2016)

Task Forcens facilitering af arbejdsmøder med medarbejdere fra tre kommuner resulterede i en kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid.

Læs om Nordkystens Fremtid her >

AKTUELT

Task Forcen er p.t. i gang med flere projekter.

Find listen med aktuelle projekter her >