TASK FORCE PROJEKTER

Task Forcen hjælper kommuner, forsyninger og regionens hospitaler med at komme fra plan til handling i klimatilpasning. Læs her om de projekter, som vi har været engageret i.

“En pæn grøft” – dialog, samskabelse og forventningsafstemning i Kokkedal

Fredensborg Kommune: Hvedevænget (2017)

Regnvand løb ned i en rækkehusbebyggelse fra en kommunal støjvold og fik Fredensborg Kommune til at igangsætte et projekt om alternativ håndtering af vandet. Det lille projekt resulterede i en vigtig pointe: Ved at lægge 40 % oven i budgettet kan dimensioneringen øges fra en 1-årshændelse til en 100-årshændelse. Desuden satte evalueringen  af projektet fokus på, hvor vigtigt det er at afstemme forventninger mellem parterne i opstarten af projektet.

Læs mere om projektet her >

Klimatilpasning i et beskyttet kulturmiljø i Helsingør

Helsingør Kommune: Handlingsplan for Helsingør bykerne (2017)

Vejbelægningerne trænger til udskiftning i Helsingør bykerne, og i den forbindelse ønsker Helsingør Kommune at integrere klimatilpasningsløsninger og sikre bykernen mod fremtidens kraftigere regn. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen en procesplan for, hvordan klimatilpasningsprojektet igangsættes og køres samt en handlingsplan med blandt andet principløsninger og oplæg til serviceniveau for skybrudssikring.

Læs mere om projektet her >

Tilbageholdelse af vand kan ikke betale sig i Nive Å-systemet

Fredensborg Kommune: Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet (2016-2017)

Ved store nedbørshændelser er kapaciteten presset i den nederste del af Nive Å, hvor Usserød Å også bidrager med vand. Et forprojekt har vist, at det ikke kan betale sig at tilbageholde vand længere oppe i systemet for at undgå oversvømmelser, da problemet kan løses enklere og bedre med små diger. Projektet belyser samtidig oversvømmelsesrisici ved stormflod og behov for sikring af rensningsanlægget.

Læs mere om projektet og se resultaterne her >

Klimatilpasning integreret i byudvikling centralt i byen

Helsingør Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af Svingelport (2016)

Et areal centralt i Helsingør, tæt på havnen og banen, skal byudvikles, og klimatilpasning skal tænkes ind fra starten. Der skal blandt andet tages hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger og jordforurening. I løbet af en kort afklaringsfase blev opgaven defineret, og kommune og forsyning løser den selv.

Hvor kan regnvandet tilbageholdes ved byudvikling?

Hillerød Kommune og Forsyning: Favrholm – nyt regionshospital og byudvikling (2016)

Region Hovedstadens nye hospital i Nordsjælland er placeret i Favrholm i den sydlige udkant af Hillerød, hvor en helt ny bydel skabes i et naturskønt område med nem adgang fra store indfaldsveje og en helt ny S-togsstation. Håndteringen af regnvand i området byder imidlertid på vanskelige udfordringer, som Task Forcen har hjulpet med at sætte fokus på.

Læs om Favrholm her >

Kystbeskyttelse giver udfordringer for formidlingen

Nordkystens Fremtid – samarbejde om kystbeskyttelse (2016)

Task Forcens facilitering af arbejdsmøder med medarbejdere fra tre kommuner resulterede i en kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid.

Læs om Nordkystens Fremtid her >

AKTUELT

Task Forcen er p.t. i gang med flere projekter.

Find listen med aktuelle projekter her >