OM TASK FORCE

Formålet med den regionale Task Force for klimatilpasning er at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet.

Få hjælp fra Task Force

Medlemmer af KLIKOVAND kan kontakte Task Forcen og få hjælp til aktuelle projekter – enten i form af procesbistand fra Task Force eller med hjælp fra eksterne rådgivere. Vi prioriterer opgaverne løbende, jf. Task Forcens strategi.

Task Force tilbyder vejledning, sparring og videndeling til kommuner og vandselskaber. Hvis der er behov for konkret rådgivning om jura, økonomi eller teknisk bistand, henviser vi til eksterne rådgivere. Task Forcen har rammeaftaler med fire eksterne rådgivere, som kan trækkes ind i forprojekter som til løbende rådgivning ad hoc. De fire firmaer er:

  • COWI A/S
  • MOE A/S
  • NIRAS A/S med underrådgiverne Niels Lützen Landskabs­arki­tek­ter Aps, GEO og Teknologirådet
  • SWECO Danmark A/S med underrådgiverne SLA A/S og Tankegang A/S.

Det fungerer på den måde, at kommune/vandselskab og Task Force i fællesskab formulerer en kort projektbeskrivelse med udgangspunkt i behovet hos kommune/vandselskab(er). Herefter gennemføres et miniudbud, hvor rådgiverne får 2-3 uger til at aflevere et tilbud med økonomi, bemanding og en kort beskrivelse.

Task Forcen følger projekterne, som minimum ved opstart- og afslutningsmøder, med det formål at sikre, at viden, der kan bruges i andre sammenhænge, dokumenteres og videreformidles.

Task Force betaler for rådgiverbistanden undervejs og viderefakturerer 50 % af udgifterne til projektejer (kommune og/eller vandselskab), når projektet er afsluttet.

Sådan arbejder Task Force

Når I har brug for hjælp, så kontakt Merle – så vil hun hurtigst muligt finde tid i kalenderen til en snak med jer om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

Task Forcens rolle er primært at hjælpe med proces- og projektunderstøttelse med fokus på igangsættelse af projekter. Projekterne vil altid tilhøre kommuner, forsyninger og hospitaler, og Task Forcen trækker sig, når projekterne er selvkørende.

Her er vi i gang

Task Forcen har siden foråret 2016 taget kontakt til alle kommuner, vandselskaber og hospitaler i KLIKOVAND samarbejdet for at skabe et samlet overblik over status for klimatilpasning i Region Hovedstaden. På den baggrund har vi udvalgt en række projekter, hvor vi går ind med procesbistand og forprojekter – se mere her >. Vi er desuden i gang med et opdateret risiko- og indsatskort for Region Hovedstaden, og Task Forcen indsamler løbende viden og formidler erfaringer og best practice.

Status for Task Forcens aktiviteter pr. juli 2017 (klik på billedet for stort kort)

Læs mere

Task Forcens strategi er senest revideret i begyndelsen af september 2016. Strategien beskriver Task Forcens vision, mål og rammer og opstiller succeskriterier og en handleplan for resten af 2016. Læs Task Forcens strategi her (pdf, 22 sider) > eller hent den korte PIXI-version af strategien (pdf) >

Kommunikation er vigtigt i Task Forcens arbejde. Se kommunikationsstrategi og kommunikationsplan for Task Force 2016 (pdf) >

Task Force har en følgegruppe, som skal bidrage med indsigter og erfaringer fra vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, brancheorganisationer og samarbejder om klimatilpasning. Se følgegruppens kommissorium og sammensætning her >

Den formelle ramme for Task Forcen er denne projektbeskrivelse (pdf) >, som er vedtaget af Region Hovedstaden.

KLIKOVAND har afrapporteret Task Forcens første år til Region Hovedstaden. Afrapporteringen består af to dokumenter:

Task Forcens andet år er også afrapporteret til Region Hovedstaden, find de to dokumenter her:

Kontakt

Merle Enghoff, metila@gladsaxe.dk, T 3957 5926 / M 2916 9219

Hvis vi ikke tager telefonen, er det sikkert fordi vi er ude til møde. Læg en besked på telefonsvareren, send en SMS eller send os en mail – så svarer vi, så snart vi kan.

BOOK ET MØDE

Vil I gerne have besøg af vores Task Force? Skriv til Merle, så kontakter hun dig snarest muligt. Kontaktoplysninger nedenfor.

Merle Tillde Enghoff
T 3957 5926
M 2916 9219
metila@gladsaxe.dk >