Fokusmøde med Rudersdal Kommune og Allerød-Rudersdal Forsyning, 28. juni 2016

Kontaktperson i Rudersdal Kommune: Morten Specht

Klimatilpasning i praksis

Rudersdal Kommune har haft problemer med oversvømmelser flere steder og har derfor allerede gennemført flere klimatilpasningsprojekter. I Trørød er der etableret grøfter og vejbede på Holmebjerg, hvor borgere har overtaget driften af flere vejbede. Der er også udarbejdet driftsmanualer. I Birkerød er der gennemført et projekt ved gågaden med blandt andet permeable belægninger og et nedsivningsbassin. Permeable belægninger afprøves på parkeringspladsen ved en daginstitution, hvor Teknologisk Institut følger projektet.

Blandede LAR-erfaringer

Det har været svært at få borgerne med på at håndtere tagvand på egen grund. På Holmebjerg skyldes det til dels, at der er tale om rækkehuse med små haver, men også andre steder oplever man, at borgerne ikke ønsker, at der f.eks. står vand på græsplænen efter et regnvejr. Der har også været dårlige erfaringer med et nedsivningspotentialekort, der var for groft og derfor ikke retvisende. Et nyt og bedre kort er på tegnebrættet.

Ekstra ressourcer i prisloftet

Allerød-Rudersdal Forsyning har i Forsyningssekretariatet fået godkendt en opmanding på et årsværk under prisloftet, hvor et halvt årsværk er sat af til klimatilpasning og et halvt til kommunikation til borgerne omkring afkobling af regnvand. Aftalen om ekstra ressourcer løber frem til 2020.

Medfinansiering er problematisk

I Rudersdal Kommune oplever man de nye regler om medfinansiering som en barriere i forhold til at komme videre med klimatilpasning. Det er vanskeligt at finde kommunens 25 % af finansieringen til medfinansieringsprojekter. Politikerne er tilbøjelige til at mene, at afledning af vand er en forsyningsopgave, som det ikke er kommunen, der skal betale for.