Fokusmøde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning, 30. juni 2016

Kontaktperson i Lyngby-Taarbæk Kommune: Thomas Hansen

En økonomisk prioritering

Lyngby-Taarbæk Kommune har i deres klimatilpasningsplan udpeget seks fokusområder med afsæt i risikokort og bearbejdede data fra Forsikring & Pension. Af de seks fokusområder er der her og nu særlig fokus på følgende tre: Det Centrale Lyngby, Sorgenfrigård og Virum–Sorgenfri.

Seks projekter i pipeline

Lyngby-Taarbæk Kommune har i deres klimatilpasningsplan listet en række projekter, heriblandt to medfinansieringsprojekter. En række af disse projekter er allerede sat i gang. Det største projekt er Fæstningskanalen, hvor man vil genåbne kanalen for at håndtere overfladevand fra de omkringliggende områder.

De to medfinansieringsprojekter er henholdsvis et LAR-projekt i Bondebyen og LAR og forsinkelse af regnvand i Sorgenfrigård.

Kommunen er udfordret, da der ikke er afsat midler til klimatilpasning i det kommunale budget.

Byudvikling på bar mark – det giver muligheder

Lyngby-Taarbæk Kommune står over for et spændende projekt med byudvikling på ubebyggede arealer i området ved Helsingørmotorvejen og Klampenborgvej, hvor den nye letbane også vil ligge. Her ønsker man både at sikre regnvandshåndtering på egen grund og i regnvandsanlæg, ejet af forsyningen. Kommunen og forsyningen ønsker i den forbindelse input og bistand fra Task Forcen.

Samarbejde og koordinering

Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning mødes fast en gang i kvartalet samt efter behov. Fra begge parters side er der vilje til at samarbejde, og man er bevidst om forskellige interesser og tilgange til løsningerne.

Fra kommunens side efterlyser man et mere koordineret samarbejde blandt de kommuner, der leder vand til Mølleåen og søerne i Mølleåsystemet. Der er behov for at se på den hydrauliske kapacitet og de begrænsede muligheder, der er for at ændre de fysiske forhold langs åen, da der er store kulturhistoriske interesser knyttet til vandløbet.