Fokusmøde med Hvidovre Kommune og HOFOR, 3. juni 2016

Kontaktperson i Hvidovre Kommune: Morten Pedersen

Fokus på merværdi

Behovet for klimatilpasning er stort i Hvidovre Kommune, hvor man flere steder har erfaringer med vand på terræn – og i kældrene. Risikokortlægningen har ikke givet klare svar på hvilke områder, der skal prioriteres, og derfor har kommunen i høj grad inddraget konkrete erfaringer til prioriteringen af klimatilpasningsindsatserne. Desuden er der en stor vilje til at tænke klimatilpasning ind i alle kommunens projekter, så der skabes samtidighed og merværdi.

Flere tværkommunale samarbejdsprojekter

Hvidovre Kommune deltager i Harrestrup Å-samarbejdet med ni andre kommuner og HOFOR. Desuden er der drøftet et samarbejde med Rødovre Kommune om et projekt på kommunegrænsen og med Brøndby Kommune om sikring af strandparken. Et projekt om kystsikring i samarbejde med kommunerne omkring København er i den indledende fase. Dertil kommer det løbende gode samarbejde med HOFOR om klimatilpasning.

Samtidighed er svært i vejprojekter

Kommunens vejafdeling har en stor vilje til at tænke klimatilpasning med i deres projekter, når de renoverer vejene. Det er imidlertid en udfordring, at tidsplanerne for anlæg af vejprojekterne typisk er ret korte. Derfor er der ikke mulighed for at begynde at udvikle klimatilpasningsløsninger, når først projektet er besluttet. Hvis klimatilpasning skal tages med, kræver det, at der er et overblik over hvilke veje, der skal inddrages i klimatilpasningen, og at det før anlægsperioden er besluttet hvilke løsninger, der skal etableres.

Konkretiseringsplaner skal skabe fodslag

Hvidovre Kommune har i første omgang prioriteret tre områder, hvor klimatilpasningsplanen skal udmøntes i konkretiseringsplaner. Konkretiseringsplanerne vil blandt andet pege på en omfattende borgerinddragelsesproces i villakvarteret Strandøre, hvor der er store problemer med oversvømmelser på privat grund, da vejene ligger højere end boligområderne.