Fokusmøde med Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand, 4. maj 2016

Kontaktperson i Hørsholm Kommune: Niels Peter Nimb

Hørsholm er kommet godt i gang

Usserød Å-projektet er et samarbejdsprojekt med Fredensborg og Rudersdal Kommune, hvor klimatilpasningen er etableret. Samarbejdet bliver nu gjort permanent, se: http://www.usseroed-aa.dk/. Også klimatilpasning af Boelsvang i samarbejde med Fredensborg Kommune er afsluttet. Flere andre områder er godt i gang. 70 % af kommunen er fælleskloakeret, og forsyningen er i gang med at renovere og separere ledningsnettet. Det projekt har en tidshorisont på 25 år.

Samarbejde på tværs i kommunen

Koordineringen på tværs af forvaltninger og med forsyningen fungerer godt med regelmæssige møder, men uden en formel organisation. Det er hensigten, at klimatilpasning skal tænkes ind i alle projekter på et tidligt tidspunkt for at opnå merværdi, men det kræver, at man bliver opmærksom på projektplanerne i tide og sikrer en bred forankring, hvilket godt kan være en udfordring.

Oversvømmelser har sat gang i arbejdet

Usserød Å har igennem en længere årrække givet anledning til oversvømmelser af private ejendomme langs åen, hvilket har været grunden til, at projektet blev sat i gang allerede før klimatilpasningsplanen. Skybrud i sensommeren 2010 har givet motivation for klimatilpasningsprojekterne i Rungsted Nord og Søvangskvarteret.

Kravene til medfinansieringsprojekter begrænser indsatsen

Hørsholm Kommune oplever det som en begrænsning, at medfinansieringsprojekter skal være knyttet til udpegede risikoområder, da der godt kan være behov for projekter andre steder. Kravet om, at kommunen skal være projektejer, kan give behov for at købe rådgivning til opgaver, der kunne løses i forsyningen.