Fokusmøde med Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør, 22. juni 2016

Kontaktperson i Helsingør Kommune: Karen Marie Pagh Nielsen

Udfordring som kystkommune

Helsingør er geografisk udfordret, da byerne i kommunen ligger langs kystlinjen, hvor de kommer til at fungere som flaskehals for baglandets afledning til recipient (havet). Dertil kommer, at byerne over tid er vokset, og den øgede befæstelsesgrad belaster det eksisterende kloaksystem. Kloaksystemet kan klimatilpasses på forskellige måder fx ved at fjerne regnvand fra kloakken og i stedet  håndtere regnvandet på overfladen eller nedsive det. Desuden kan regnvandet tilbageholdes lokalt indtil der er plads i kloaksystemet. Dette giver anledning til, at der skal kigges på muligheder for at tilbageholde regnvandet opstrøms uden for byerne.

Styr på vandmængderne

Helsingør Forsyning har opbygget en hydraulisk model som løbende forbedres Der er foretaget adskillige hydrauliske beregninger af kloaksystemet og vandløbene i kommunen. Her har man identificeret, hvor problemerne er størst, og ud fra det overblik er en række forslag til løsninger under udarbejdelse. Samlet set skal der investeres 1,5 mia. kr. i kloaksystemet frem mod 2100 for at imødekomme serviceniveauet

Samarbejde og koordinering internt

Helsingør kommune og forsyning har etableret en tværgående klimatilpasningsgruppe, som mødes fire gang om året med det formål at samarbejde om at klimatilpasse kommunen. Her deltager fagpersoner fra både Byggesag, Vej og Park, Klimasekretariatet, Natur og Miljø samt Forsyningen. Her diskuteres der hvilke tiltag, der kan gennemføres for at klimatilpasse.

Derudover har Helsingør Kommune et godt samarbejde med kommunerne Gribskov og Halsnæs om Nordkystens Fremtid, med fokus på at få en fælles løsning for kystbeskyttelse af hele nordkysten. Det er her Sjællands fineste badestrande er placeret.