Fokusmøde med Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning, 11. maj 2016

Kontaktperson i Frederikssund Kommune: Laura Pedersen

Samtidighed i projekter

Koordineringsmøder på tværs af kommune og forsyning samt medarbejderildsjæle sikrer samtidighed i projekterne. Vej og Park sender eksempelvis deres vejvedligeholdelsesprogram til forsyningen, så vejrenovering kan koordineres med forsyningstiltag. Dette har konkret medført, at et vejvedligeholdelsesprojekt er skubbet 4 år for at få gevinsterne ved at indtænke LAR løsninger, hvor vandet håndteres i render og vejchikaner. Projekt har samtidig givet bedre trafiksikkerhed og æstetisk værdi.

Drejebog for håndtering af projekter

Der er fokus på, at den dybe tallerken kun skal opfindes én gang. Derfor er der sat et arbejde i gang med at udarbejde en Drejebog for, hvordan projekterne skal håndteres af de enkelte afdelinger, hvilke hensyn der skal tages og hvordan der sikres en robusthed i projekterne og lokalplanerne. Drejebogen skal give en naturlig tilgang til at påbegynde projekter, og derfor er der også afholdt en workshop på tværs af kommune og forsyning.

Lovgivning spænder ben for gode initiativer

Kommunen og forsyningen oplever, at det juridiske i forhold til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter er en udfordring for at komme fra plan til praksis med klimatilpasningsplanerne. Den økonomiske fordeling mellem kommune og forsyning er ikke krystalklar, når der skal laves de blå/grønne løsninger. Kommunen står over for en ny ressourcekrævende opgave, når medfinansieringsprojekterne stiller krav om, at kommunen skal være projektleder, når projektledelseserfaringen traditionelt ligger hos forsyningen.