Fokusmøde med Dragør Kommune, 14. juni 2016

Kontaktperson i Dragør Kommune: Jørgen Jensen

Mindre kommune, fungerer som en ø

Dragør Kommune er geografisk afgrænset af en lang kystlinje og af Københavns Lufthavn. Kommunens højeste punkt ligger 5-6 meter over havniveau. Der er derfor stort set ikke nogen udveksling af vand med andre kommuner. Kommunen har ca. 14.000 indbyggere, og mindre end 1/3 af arealet er bymæssigt bebygget.

Strategisk tilgang og tidlig handling

Dragør Kommune har arbejdet strategisk med klimatilpasning allerede siden kommuneplan 2007, og har inddraget natur og kulturhistoriske perspektiver i arbejdet. Blandt andet er grøfter et kulturhistorisk element, som stammer fra de hollændere, der kom for at dyrke grønsager tilbage i 1500-tallet. Derudover er klimatilpasning i forhold til regnvand primært sket ved opgradering af eksisterende ledninger, som kun skal håndtere spildevand.

Diger giver udfordringer

Dragør Kommune har arbejdet strategisk med klimatilpasning allerede siden kommuneplan 2007, og har inddraget natur og kulturhistoriske perspektiver i arbejdet. Blandt andet er grøfter et kulturhistorisk element, som stammer fra de hollændere, der kom for at dyrke grønsager tilbage i 1500-tallet. Derudover er klimatilpasning i forhold til regnvand primært sket ved opgradering af eksisterende ledninger, som kun skal håndtere spildevand.

Kommunikation er en udfordring

Mange borgere langs kysten er klar over, at en vis risiko for oversvømmelser er følger med, når man vil have den attraktive havudsigt. Andre ønsker et højt dige langs hele kysten for at føle sig trygge. Det er også en udfordring at informere nye borgere og potentielle tilflyttere om risikoen for oversvømmelser og mulighederne for at sikre sig, uden at man skræmmer dem unødigt.