Fokusmøde med Brøndby Kommune, 13. september 2016

Kontaktperson i Brøndby Kommune: Connie Askløf

Krav om nedsivning har skabt fremdrift

Allerede i 2009 skrev Brøndby Kommune ind i spildevandsplanen, at regnvand skulle nedsives på alle nye projekter. Det har bidraget til, at  klimatilpasning tidligt er blevet indtænkt i projekterne, og derfor er kommunen kommet langt med klimatilpasning.

Lavthængende frugter

Brøndby Kommune har meget begrænsede økonomiske ressourcer, og derfor arbejder de med at bygge klimatilpasning ind i andre projekter og lave enkle løsninger, som ikke koster så meget. Kommunen lægger vægt på at lave synlige projekter, så der er noget at vise frem. Til trods for det er der fremadrettet  afsat en årlig pulje til at lave klimatilpasning på kommunens egne ejendomme. Desuden samarbejder kommunen gerne med andre, der vil noget med klimatilpasning – det kan for eksempel være et boligselskaber.

Grønby Strand og Sportsby

Klimatilpasning er tænkt ind i et kommende projekt for Brøndby Strand, som skal renoveres blandt andet på grund af PCB – hele området skal udvikles til at blive grønnere og håndtere regnvand. Et udviklingsprojekt omkring stadion, som kaldes Sportsby, tager også klimatilpasning med i form af grønne tage, nedsivning og overfladeløsninger – selvom det ikke er projektets primære formål.

Samarbejde er nøglen

Forvaltningen har et godt samarbejde med HOFOR, og de personlige relationer til de medarbejdere, der tidligere sad i Brøndby/Vallensbæk Forsyning er vigtige. Det løbende samarbejde udvikler sig undervejs, og over tid udvikler den gensidige forståelse sig, så man bliver bedre til at tænke hinandens hensyn ind og finde de mulige løsninger, siger kommunen. Der er også samarbejde med nabokommunerne og lokale aktører – “når der står nogen og banker på døren, så åbner vi den”, siger kommunen.