Fokusmøde med AllerødKommune og Forsyningen Allerød Rudersdal (NOVAFOS), 10. januar 2017

Kontaktperson i Allerød Kommune: Annette Linda Pedersen

Prioritering af indsatser er en svær øvelse

Allerød Kommune har valgt at udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning i forbindelse med revision af kommuneplanen. Handlingsplanen beskriver, hvilke indsatser der skal gennemføres for hvert af indsatsområderne og i en prioriterede rækkefølge. Kommunen har 14 indsatsområder, hvor områderne er opdelt ud fra deres karakter i henholdsvis fysiske tiltag og formidlingstiltag. Prioriteringen af tiltag er en svær øvelse, og det kan ændre sig over tid, da flere faktorer løbende spiller ind – både i forhold til ny viden, ressourcer m.v.

Store planer for Allerøds bymidte

Et af indsatsområderne er bymidten i Lillerød ved Mungo Park. Her skal der laves et byudviklingsprojekt, hvor der skal laves et levende byrum med en integrering af håndtering af regnvand. Kommunen ønsker at udvikle innovative løsninger for regnvandshåndteringen med fokus på styring af flow og vandkvalitet, så den tager udgangspunkt i recipientens kapacitet og tilstand. Allerød Kommune er derfor på udkig efter samarbejdspartnere – både kommuner og virksomheder, så der kan udvikles løsninger, som tænker i hele systemer fra nedbør til udledning. Projektet er en del af kommunes indsats under ”Cleantech TIPP”, et interregionalt EU projekt med fokus på markedsdialog og OPI.

Penge fra synergipuljen giver nye muligheder

Kort før julen 2016 fik kommunen at vide, at de havde fået tildelt penge fra synergipuljen til håndtering af vand i og til Græse Å. Projektet indeholder mange elementer, der skal søsættes i flere samarbejder – bl.a. mellem kommunen og Forsyning Allerød Rudersdal. Dette giver kommunen mulighed for at kunne starte på et af indsatsområderne i handlingsplanen for klimatilpasning med ekstra ressourcer, så projektet kan få nye højder.