Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

TASK FORCE

>TASK FORCE

DEN REGIONALE TASK FORCE FOR KLIMATILPASNING

Formålet med den regionale Task Force for klimatilpasning er at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet.

Den regionale Task Force for klimatilpasning er

    • et rejsehold, som understøtter kommuner, vandselskaber og regionens hospitaler med at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af klimatilpasningsprojekter,
    • et videnscenter, der dels skaber det regionale overblik og samler og formidler viden, og
    • en platform for igangsættelse af innovations- og demo-projekter.

Mød Task Force

Task Forcen har til opgave at samle aktører på tværs om større tværkommunale blå-grønne løsninger med udgangspunkt i oplandstanken/green spot samt identificere barrierer i de enkelte kommuner og vandselskaber og medvirke til at løse dem. Vi skal samle aktører om udarbejdelse af forprojekter til nye anlæg med udgangspunkt i generiske problemstillinger og de kommunale klimatilpasningsplaner.

Medlemmer af KLIKOVAND kan kontakte Task Forcen og få hjælp til aktuelle projekter – enten i form af procesbistand fra Task Force eller med hjælp fra eksterne rådgivere. Vi prioriterer opgaverne løbende, jf. Task Forcens strategi.

Læs mere om, hvad Task Forcen tilbyder >

Her er vi i gang

Task Forcen har siden foråret 2016 taget kontakt til alle kommuner, vandselskaber og hospitaler i KLIKOVAND samarbejdet for at skabe et samlet overblik over status for klimatilpasning i Region Hovedstaden. På den baggrund har vi udvalgt en række projekter, hvor vi går ind med procesbistand og forprojekter – se mere her >.

Task Force projekter

Task Forcen hjælper kommuner, forsyninger og regionens hospitaler med at komme fra plan til handling i klimatilpasning. Her kan du læse om de projekter, vi har været engageret i >.

Logbog

I forår og sommer 2016 har Task Forcen besøgt de fleste kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen for at få et billede af status og udfordringer, og for at høre om erfaringerne. Find et kort resumé af hvert møde i vores logbog >.

Kommunestatus

Task Force har fået opdateret det regionale kort over status for klimatilpasning i 2016. Find kortet sammen med tidligere kort under punktet kommunestatus >. Se også vores oversigtsartikel, Klimatilpasning i hovedstadsregionen – status og udfordringer > fra 2016

BOOK ET MØDE

Vil I gerne have besøg af den regionale Task Force for klimatilpasning? Find vores kontaktoplysninger her >, eller send en mail til  Merle > eller  Bente >

NYHEDER

Se nyheder om Task Force her:

Se Danmarks første klimavej – Helenevej på Frederiksberg

Vis vejen frem 24. august: Ny vejbelægning på Helenevej sikrer vejen og kvarterets kældre mod skybrud. Vejbelægningen er permeabel, så [...]

21. juli 2017|

Invitation til temadag om skybrudsplaner

KLIKOVAND og Forsikring & Pension inviterer til temadag om skybrudsplaner 31. august Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave [...]

20. juli 2017|

Se vejvandsløsning med rensning og kontrolprogram i Dyssegård

Vis vejen frem 24. august: En lille vej langs vandløbet Søborghusrenden fik ny afvandingsløsning, da vejen skulle retableres efter et [...]

14. juli 2017|

Se grønne regnvandsløsninger på Baunebakken i Hvidovre

Vis vejen frem 24. august: Som erstatning for et dyrt regnvandsbassin til aflastning af Harrestrup Å har HOFOR etableret grønne [...]

7. juli 2017|