Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling? Gik du glip af KLIKOVANDs studietur sidste år? Nu har du igen mulighed for at komme med ud og se smarte løsninger inden for klimatilpasning.

Torsdag 21. september 2017 ruller bussen atter afsted fra DGI-byen ved Københavns Hovedbanegård. Formålet med studieturen er at give dig og dine kollegaer inspiration i jeres hektiske hverdag og mulighed for at diskutere forskellige løsninger. Det er gratis at deltage.

Programmet byder på eksempler et besøg i på Solrødgård Hillerød Forsynings klima og miljøpark hvor der er tænkt lokal afledning af regnvand, grønt tag med videre og i år har vi også fokus på grønne vægge og rensning af overfladevand. Vi kommer med et detaljeret program i starten af august.

Der er stadig plads i programmet, så du er meget velkommen til at byde ind med løsninger, vi kan besøge på turen, og som du og dine kollegaer vil vise frem til jeres kollegaer i KLIKOVAND.

Vi har rundvisere på alle besøgene, så vi kan få så meget at vide om løsningerne, og hvordan de er blevet til.

Tilmelding

Skriv en mail til Marie-Louise Andersen, Hillerød Forsyning mlsa@hfors.dk senest 1. september 2017.

Husk at angive: navn, kommune/forsyning

Du kan også kontakte Marie-Louise, hvis I vil præsentere én af jeres løsninger.