På denne halve temadag undersøger vi, hvordan kommunernes planlægning kan bruges til at stille krav om klimatilpasning. Hvilke bestemmelser kan man stille i lokalplaner i forhold til klimatilpasning? Hvilke bestemmelser hører bedre hjemme i en spildevandsplan? Og hvordan skal og kan bestemmelserne håndhæves? Hvorfor er nogle vilkår gode og andre dårlige for byudvikling eller byggeprojekter? Og hvilken interesse har vandselskaberne i lokalplanen?

Der vil være indlæg fra Horten og konkrete eksempler på krav, der virker og ikke virker fra kommunal planlægning. Desuden vil en udvikler af byggegrunde samt et oplæg fra et vandselskab tage et blik udefra på krav i den kommunale planlægning inden for klimatilpasning.

Se programmet her.

Tilmeld dig senest fredag 3. november til Ivar Rosendal på ivarrj@gladsaxe.dk eller 39 57 59 33.