Temadagen er for KLIKOVANDs erfanetværk Plan og Klima d. 25. juni kl. 12.30-16.00 2018 på Havarthigaarden i Holte

Dagens formål er, at I får mulighed for at diskutere udvalgte spørgsmål, som I møder i dagligdagen, når lokalområderne skal klimatilpasses. Vi arbejder med tre problemstillinger:

  • Veje – håndtering af vejvand – med Keld Rehder, Ingeniør hos Gladsaxe Kommune
  • Borgerinvolvering – gør borgerne mere aktive i håndtering af regnvand – med Ann Lilja, Projektleder Skybrud og Klimatilpasning hos Københavns Kommune
  • Finansieringsmodeller – hvilke modeller eksisterer for optimal håndtering af regnvand? – med Christian Ammitsøe, Chefkonsulent af HOFOR

Vi ser på, hvordan forholdene er i dag, og hvor I ser udfordringerne.

I får også mulighed for at drømme: Hvordan kan vi finde frem til nye og bedre løsninger. Hvad skal der til for, at I kan nå jeres drømmescenarie? Hvilke regler vil I gerne have ændret?

Klimatilpasning i Holmebjerg, Trørød med stor involvering af borgerne i området. Foto: Ann Lilja

Dagens lidt større perspektiv

Du kan være med til at bestemme indholdet i to produkter, som vi vil arbejde videre med efter sommerferien:

  1. En vejledning om, hvordan vi bedst planlægger vores klimatilpasningsprojekter: Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at planlægge LAR-projekter, og hvilke lovgivninger skal vi forholde os til i hvilken rækkefølge?
  2. Forslag til forbedringer af kommuner og forsyningers arbejde med planlægning af klimatilpasningsprojekter på jura-området, som KLIKOVAND agter at bære frem enten via artikler i udvalgte medier eller direkte ind i beslutningfora.

På dagen arbejder vi i de tre beskrevne grupper. I får alle mulighed for at komme igennem de tre emner.

Ved et fjerde bord vil advokat Pia Lisbeth Nielsen, partner i WSCO, stå til rådighed for juridiske spørgsmål i forbindelse med jeres individuelle klimaprojekter. Hvis det ikke er muligt at få svar på stedet, vil emnet blive behandlet og – hvis ønsket anonymiseret – offentliggjort på KLIKOVANDs hjemmeside.

Praktisk

Havarthigaarden ligger i Holte ud af Øverødvej på vejen mod Gammel Holte. Fra Holte Station er det 8 min med bus 193. Se mere på www.havarthigaarden.dk.

Der vil blive serveret en sandwich og drikkevarer kl. 12:30. Der er kaffe, te og vand undervejs. Kl. 16:00 ønsker vi god sommer med et stykke kage og noget at drikke.

Tilmelding til Michael Øllgaard, michael.ollgaard@egekom.dk, mobil 2489 3362, så hurtigt som muligt og inden fredag den 22. juni 2018 kl. 18:00.