Hvad gør du ved et nedsivningsanlæg, der ikke vil nedsive, en vand-rende, der ikke vil aflede vand eller planter, der ikke vil vokse? Det er ikke uden udfordringer at drive og vedligeholde et LAR-anlæg, især ikke anlæg med mange forskellige typer LAR-løsninger. Der er både krav til funktion og til at det skal se pænt ud. På denne halve temadag har vi fokus på, hvordan udfordringerne kan overvindes i det daglige, så man får driften af anlægget til at glide. KLIKOVAND og Teknologisk Institut inviterer til en temaformiddag om erfaringer med drift af LAR-anlæg med det formål at få erfaringerne til at gøre gavn i drift af både nuværende og kommende LAR-anlæg.

Program:

8.45-9.00: Et rundstykke og en kop kaffe

9.00-9.15: Morgenmad og velkomst, Ivar Rosendal, KLIKOVAND 

9.15-10.00: Hvad er meldepligt? 

Hvordan opdager man, at et anlæg ikke virker optimalt? Hvordan skelner man mellem en afgørende fejlfunktion eller et normalt udsving? Hvilket ansvar har du som anlægsejer eller driftsafdeling?

NN

10.00-11.00: Hvad gør vi, når et LAR-element ikke virker?

Hvilke metoder kan genoprette funktion og udseende af de forskellige typer af anlæg? Kan vi lave et minikatalog til brug i dagligdagen med hurtige løsning til anlæg, der ikke opfører sig som forventet?

Kristoffer Sindby-Larsen, Teknologisk Institut.

11.00-12.00: Maskiner til drift og vedligehold af LAR-anlæg.

Hvilke nye maskiner er der brug for? Er der noget af det vi allerede har, der kan bruges? Kan vi bygge om på de maskiner vi har?

Oplæg fra en eller flere boligafdelinger

12.00: Tak for i dag og en sandwich at gå hjem på.

Sted: Boligafdelingen Kildeparken, Beboerlokalet på Hagavej 3, 2860 Søborg.

Målgruppe: Især driftsfolk med større LAR-anlæg, regnvandslaug, boligafdelinger, driftsfolk hos vandselskab og kommune. Alle med erfaringer med eller interesse for drift af LAR-anlæg er velkomne.

Temadagen er en del af KLIKOVANDs arbejde med LAR-anlæg hos private, herunder i boligselskaber. Temadagen er samtidig en del af Rørcentrets udarbejdelse af Anvisning om større LAR-anlæg.

Du kan hente programmet her.