Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Bente Villumsen

>Bente Villumsen

About Bente Villumsen

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Bente Villumsen has created 30 blog entries.

Se Danmarks første klimavej – Helenevej på Frederiksberg

Vis vejen frem 24. august: Ny vejbelægning på Helenevej sikrer vejen og kvarterets kældre mod skybrud. Vejbelægningen er permeabel, så den fungerer som en si, og er samtidig en flot løsning til mindre veje. Løsningen reducerede omkostningerne væsentligt i forhold til anlæg af ny og større kloak. På Helenevej er asfalten fjernet, og der er lagt betonsten. Under stenene er der et gruslag med en porevolumen på 30 %. Under [...]

By | 21. juli 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se Danmarks første klimavej – Helenevej på Frederiksberg

Invitation til temadag om skybrudsplaner

KLIKOVAND og Forsikring & Pension inviterer til temadag om skybrudsplaner 31. august Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave for beredskabet, men med flere og voldsommere skybrud i fremtiden kan det i stadig højere grad betale sig at planlægge for at undgå store skader i forbindelse med skybrud. Derfor har den regionale Task Force for klimatilpasning og Forsikring & Pension i fællesskab arrangeret en temadag om skybrudsplaner, hvor vi [...]

By | 20. juli 2017|Arrangementer, Klimatilpasningsplaner, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Invitation til temadag om skybrudsplaner

Se vejvandsløsning med rensning og kontrolprogram i Dyssegård

Vis vejen frem 24. august: En lille vej langs vandløbet Søborghusrenden fik ny afvandingsløsning, da vejen skulle retableres efter et gravearbejde. Vandet ledes gennem filtermuld ned til vandløbet, og vandkvaliteten moniteres til brug for design af tilsvarende løsninger andre steder. Kom og se, hvordan en forholdsvis enkel afvandingsløsning kan give stor effekt. Gentofte Kommune har stillet krav om et prøvetagningsprogram, der har foretaget analyser siden 2014 og kan fortælle dig [...]

By | 14. juli 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se vejvandsløsning med rensning og kontrolprogram i Dyssegård

Se grønne regnvandsløsninger på Baunebakken i Hvidovre

Vis vejen frem 24. august: Som erstatning for et dyrt regnvandsbassin til aflastning af Harrestrup Å har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. De grønne elementer er tilpasset bebyggelsen i samarbejde med beboerne. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken og ledes nu til små regnbede med unikke udtryk. Vandet ledes videre via dræn til enten tunnelfaskiner eller til blandt andet legeplads, som omdannet i [...]

By | 7. juli 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se grønne regnvandsløsninger på Baunebakken i Hvidovre

Oplev byrum og skybrudsprojekt på Sankt Annæ plads i København

Vis vejen frem 24. august: Renoveringen af Skt. Annæ Plads havde til formål at skabe bedre rammer for bylivet, men samtidig blev der skabt mulighed for opmagasinering og afledning af vand svarende til en 100 års regnhændelse. Et kompliceret projekt i tæt by har skabt et byrum i høj kvalitet, skybrudssikring og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Kom og se, hvordan skybrudsvand kan håndteres i tæt bebyggelse. HOFOR og [...]

By | 30. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Oplev byrum og skybrudsprojekt på Sankt Annæ plads i København

Mød borgere, der selv har taget initiativ til klimatilpasning på Amager

Vis vejen frem 24. august: En klimagruppe under grundejerforeningen GF Øresund tog initiativ til at integrere klimatilpasning, da vejene alligevel skulle renoveres med ny asfalt. Resultatet er nye, spændende byrum, som har 100 % opbakning fra grundejerne. Kom og hør om en helt unik proces, hvor klimatilpasningsprojektet er født, styret og gennemført af borgere. Grundejerne vil fortælle om de muligheder og udfordringer, de har mødt på deres vej og hvorfor [...]

By | 23. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Samarbejde og kommunikation, Task Force|Kommentarer lukket til Mød borgere, der selv har taget initiativ til klimatilpasning på Amager

Se bypark og regnbede på Kong Hans Allé i Gladsaxe

Vis vejen frem 24. august: Nye regnvandsbede på Kong Hans Allé skal mindske oversvømmelser i området omkring Buddinge Station. Projektet bidrager til trafiksikkerhed, blandt andet på en skolevej, og skaber grønnere omgivelser. Et grønt område udvikles som bypark og giver anledning til at afprøve nye metoder til involvering af borgere. Kom og hør om projektet, der startede som et cykelstiprojekt og endte med at løfte mange målsætninger i ét projekt. [...]

By | 16. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se bypark og regnbede på Kong Hans Allé i Gladsaxe

Se nye regnvandsløsninger i Græse

Vis vejen frem 24. august: Et nedslidt kloaksystem og et krav om at reducere overløb af spildevand til Græse Å blev anledningen til et regnvandsprojekt, hvor alt vejvand i Græse blev afkoblet fra fælleskloakken. Projektet omfatter mange forskellige tekniske løsninger og har givet grønnere veje i Græse. Projektet er et flot sammenspil af mange forskellige regnvandsløsninger, som håndterer alt vejvand fra Græse by. Løsningerne er åbne grøfter, en lukket ledning, [...]

By | 9. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se nye regnvandsløsninger i Græse

Se permeabel asfalt i praksis på Mariendalsvej

Vis vejen frem 24. august: Vejarealer kan også fungere som forsinkelsesbassin. Det er tilfældet på Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor vandgennemtrængende asfalt nedsiver regnvandet og aflaster kloakkerne under skybrud. Mariendalsvej er et af de klimatilpasningsprojekter på vej, som du kan se og høre om den 24. august > Den anvendte løsning med permeabelasfalt og drænstabil på almindelig trafikvej i byområder er en forholdsvis ny løsning i Danmark, og derfor er der [...]

By | 2. juni 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Se permeabel asfalt i praksis på Mariendalsvej

Temadag om skybrudsplaner 31. august 2017

En inspirerende temadag om udarbejdelse af skybrudsplaner som et forebyggende planlægningsværktøj for ekstreme regnhændelser Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave for beredskabet, men med flere og voldsommere skybrud i fremtiden kan det i stadig højere grad betale sig at planlægge for at undgå store skader i forbindelse med skybrud. Flere kommuner er gået i gang med denne planlægning, men det er en ny opgave, hvor der er [...]

By | 18. maj 2017|Arrangementer, Nyheder, Task Force|Kommentarer lukket til Temadag om skybrudsplaner 31. august 2017